spacer
 
Ik ben een ControllerIk zoek een controller
 
spacer

Gebruiksvoorwaarden

ControlPartners.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij ControlPartners.nl, behoudens de rechten van de Bridge Type Indicators afbeeldingen en teksten. Deze liggen bij liggen bij TestGroup Consulting, waarvoor een licentie overeenkomst is afgesloten.

2. Het is u niet toegestaan de site of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de site, anders dan conform het doel van de site. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ControlPartners.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. 

 

Kandidaat zoeken

Zoek in 611 kandidaten

Functie:
Regio:
Sector:
Contract type:
 
spacer
spacer
spacer