spacer
 
Ik ben een ControllerIk zoek een controller
 
spacer

Gemeente Controller

 

Profiel Gemeente Controller

Doel van de functie

 • Het monitoren, borgen en verbeteren van de effectiviteit en efficiency van de uitvoering in het ambtelijk apparaat. Het op orde houden van de Planning en Control cyclus. Het analyseren en doorlichten van processen en raadsvoorstellen en het rapporteren van bevindingen en het doen van aanbevelingen aan Raad, College en Directie.

Functie-inhoud:

 • Sparringpartner zijn van Raad, College en Directie
 • Het voorbereiden en regisseren van tussentijdse rapportages en de jaarverantwoording, de jaarlijkse begroting en het meerjaren plan.
 • Het ontwikkelen van een adequaat controllers instrumentarium en het opzetten van een risico management.
 • Advisering op het gebied van de inrichting van de bedrijfsprocessen.
 • Het onderhouden van contacten met externe organisaties en de externe accountant.

Competenties:

 • Integer
 • Organisatie sensitief
 • Communicatief
 • Gericht op samenwerken
 • Proactief
 • Probleemanalytisch- en oplossend vermogen
 • Klantgerichtheid in- en extern
Zoek alle kandidaten met deze functie
spacer